Nascholing voor therapeuten

21-22 maart 2018

Nascholingstraject Module 3: Angst en paniek ervaringen

In deze workshop gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden (supervisie) en theoretische achtergrond aan de slag met angst- en paniek ervaringen en hoe deze te benaderen vanuit een gestalttherapeutische invalshoek.

Supervisie Oefeningen Theoretische achtergrond

Meer details »


24-25 april 2018

Nascholingstraject Module 4: Superdiversiteit

Diversiteit is aanwezig in elk contact, in elke begeleidingsrelatie.
“Hoe je kijkt bepaalt wat je ziet, en daarmee je handelen ...” (Citaat van Y. Stapert)

Supervisie Oefeningen Theoretische achtergrond

Meer details »


1-2-3 juni 2018

Nascholingstraject Module 5: Lichaam als leidraad

In gestalttherapie benoemen we wat lichamelijk/emotioneel verschijnt in de therapeutische relatie.
Op die manier verhoogt de awareness van hoe de cliënt zijn situatie ervaart en organiseert.
We hebben aandacht voor de lichamelijke voorgestructureerdheid van de cliënt die ons informeert over zijn situatie en ook de energie in zich draagt die nodig is om het proces verder te zetten.

Supervisie Oefeningen Theoretische achtergrond

Meer details »


27-28 september 2018

Nascholingstraject Module 2: Ontwikkelings- en lichaamsgerichte Gestalttherapie (DSP™)

Deze tweedaagse training is een introductie in DSP zoals ontwikkeld door Ruella Frank in New York. DSP is een sjabloon voor het begrijpen van en werken met vroege psycho-fysische blokkades zoals ze zich voordoen in therapiesessies met volwassenen.

Oefeningen Theoretische achtergrond

Meer details »


9-10-11 oktober 2018

Nascholingstraject Module 6: Opstellingen in individuele therapie

Wat zou het soms handig zijn om representanten uit je kast te kunnen halen als die van pas komen in een therapiesessie ... Gezien de praktische bezwaren, onderzoeken we in deze module op welke manieren je toch met opstellingen kan werken in individuele therapie.

Oefeningen Theoretische achtergrond

Meer details »


29-30 november 2018 & 7 december 2018

Nascholingstraject Module 7: Therapeutisch werken met kinderen, jongeren en hun gezin

Vanuit concrete thema’s trachten we inzicht en voeling te krijgen met mogelijke uitzichten van het experiëntieel kader in het therapeutisch werken met kinderen en jongeren. Het gestalttherapeutisch gedachtengoed en de emotiegerichte benadering (Emotion Focused Therapy) vormen hiervoor het theoretisch kader.

Supervisie Oefeningen Theoretische achtergrond

Meer details »


11-12 februari 2019

Nascholingstraject Module 8: Afhankelijkheidservaringen en verslaving

Aan de hand van supervisie, oefeningen met elkaar en theoretische achtergrond, gaan we in deze workshop op zoek naar mogelijkheden om deze mensen de hand te reiken, zodat ook zij gezien worden in hun best mogelijke manier om contact aan te gaan.

Supervisie Oefeningen Theoretische achtergrond

Meer details »


26-27 maart 2019

Nascholingstraject Module 9: De existentiële dimensie in de therapie

Een fenomenologische benadering. Deze workshop geeft ruimte tot verdieping vanuit het hedendaags existentieel-fenomenologisch standpunt van Ernesto Spinelli (Tales of un-knowing) en Kirk Schneider (Awakening to Awe).

Supervisie Oefeningen Theoretische achtergrond

Meer details »


13-14-15 juni 2019

Nascholingstraject Module 10: Light from black holes. Gestalt Therapy with depressive experiences

Tekst volgt nog

Oefeningen Theoretische achtergrond

Meer details »