« Terug naar overzicht

De lachende mens

Glimlachen, en zomaar lachen, genereert een plezieriger en liefdevoller samenleven. De gezonde effecten voor het mentaal, geestelijk en fysiek welzijn zijn méér dan ooit wetenschappelijk onderbouwd. Samen goed geaard lachen voedt het gemeenschapsgevoel en opent nieuwe perspectieven.

Iedereen, met een beetje gevoel voor humor, kan er actief en interactief, zijn of haar eigen expressieve mogelijkheden onderzoeken. Als we leren aanvaarden, met uitstel van oordeel wat er is, kunnen we ook verdriet, woede en angst een plaats geven. We oefenen in het creatief transformeren van negatieve gedachten, emoties en gedrag.

We (her)ontdekken onze speelse inspiratie door meer te focussen op onze bron, nl. ons innerlijk kind. Het verbinden van hoofd, hart en handen stimuleert ons autonoom zenuwstelsel en activeert daardoor onze empathie en onze emotionele intelligentie. We doen oefeningen die ons anders leren omgaan met stress, conflicten, relatiespanningen, agressie en passie. We scheppen een veilige en respectvolle omgeving met voldoende tijd en ruimte om te luisteren en vriendelijk samen te spreken. Ook voor het persoonlijk integreren in  de eigen leef- en werksituatie is er aandacht met een aanbod voor weldoende nazorg.

Geen ervaring nodig, iedereen met een open mind, is welkom.