« Terug naar overzicht

Nascholingstraject Module 2: Symboliek en rituelen als ondersteuning bij overgangsprocessen

Rituelen helpen om stil te staan bij belangrijke momenten in het leven. Ze brengen ordening aan in emoties tijdens scharniermomenten, zoals verlies, afscheid, relatiebreuken. Rituelen helpen om te benoemen wat je voelt en misschien wilt overbrengen en kunnen een omlijsting vormen van de hoogte- en dieptepunten in het bestaan. Rituelen maken het mogelijk om belangrijke momenten  goed te herinneren voor de toekomst. Zo slaan ze een brug tussen verleden heden en toekomst en maken ze voortgang mogelijk waar ons leven anders misschien zou stagneren.

Authentieke rituelen laten emoties bovenkomen, stellen mensen in staat ze te doorleven en helpt bij het verweven van die emoties in het verdere leven.

Tijdens dit aanbod staan we stil hoe je een rite de passage begeleid met het inzetten van symboliek en rituelen. We gaan aan de slag met het patroon dat Arnold van Gennep schetste: “separation, liminal period en (re) aggregation”.

Dit vertalen we naar eigen situaties en zetten het om in een persoonlijk symbool of eigen ritueel.