« Terug naar overzicht

Tijd voor teams - Coachen van stagnerende teams

Tijd voor teams
Coachen van groepen en teams vanuit de gestaltbenadering

In deze opleiding voor professionals leer je kijken naar je team vanuit de gestaltvisie.
De focus hier ligt op de relationele ontwikkeling van een groep. Je leert dus werken en interveniëren op groepsniveau.

We oefenen in:

 • het maken van procesgerichte interventies
 • het versterken van het groepsbesef ( awareness)
 • het ondersteunen van een groep in zijn ontwikkeling naar meer vertrouwen
 • het werken met de dynamieken en patronen in de onderstroom

Dit alles draagt bij tot een betere kwaliteit van contact en interacties in het team, wat leidt tot een performantere organisatie.

Wat bieden wij?

Deze opleiding biedt je een diepgaande ervaring aan omtrent de evolutie van een groep. Door middel van afgestemde theoretische kaders en praktische handvaten integreer je jouw ervaring. Er wordt gewerkt met creatieve, systemische, verbindende, awareness-verhogende werkvormen.

We gaan ervaringsgericht te werk:

 • we staan stil bij jou ervaringen in deze opleidingsgroep
 • je oefent de vaardigheden van een teamcoach via gerichte oefeningen
 • er is tijd voor zelfreflectie en verdieping via theorie
 • we gaan aan de slag met jouw eigen cases

Doelgroep?

Deze opleiding richt zich naar iedereen die met groepen en teams werkt, zoals interne of externe trainers, coaches, HR-verantwoordelijken, consultants, change - en projectmanagers, groepstherapeuten, ...

Deze training is ook relevant voor leidinggevenden die zich willen versterken in het relationele aspect van het aansturen van hun team.

Praktisch

 • De opleiding bestaat uit 3 residentiële blokken van 2 dagen. Dit vormt één gehaal, de modules kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden.
 • Tussen ieder opleidingsblok komen de deelnemers samen in een huiswerkgroep.
 • Trainers zijn: Annemie Celis & Johan Bulckaert

Modules

 • Module 1: Werken vanuit de vier basisrollen als gestaltcoach
 • Module 2: Werkvormen en experimenteren
 • Module 3: Coachen van stagnerende teams

Wat is de gestaltvisie?

We benaderen de verschillende aspecten van het coachen vanuit de specifieke gestaltvisie. Vanuit deze visie zien we coaching als een proces. De vragen en doelstellingen van de coachee worden met zijn persoon verbonden. De belangrijkste instrumenten om tot verandering te komen zijn jijzelf als coach en de relatie tussen jou en de coachee. De gestaltvisie levert je specifieke vaardigheden en mogelijkheden om op een dieper niveau te werken. Fundamentele zingevingsvragen en moeilijke levensthema’s worden zo makkelijker bespreekbaar.

Dit leidt tot een duurzame verandering bij de coachee. Deze aanpak maakt van de coaching een vernieuwende en verrijkende ervaring, zowel voor de coach als voor de coachee. Een ervaring die je op heel wat plekken en in verschillende situaties kan toepassen.

Wie zijn wij?

IVC geeft training en opleiding aan individuen, groepen en organisaties. Wij werken in ons aanbod vanuit de gestaltvisie. Onze begeleiders hebben jaren ervaring en gaven deze al door aan Colruyt, Provincie Vlaams-Brabant, Stad Brugge, Stad en OCMW Kortrijk, Emmaüs, Belfius, DVC Zevenbergen, SVRZ, Heineken, Ons Tehuis Brabant, ...