« Terug naar overzicht

Tijd voor teams - Werken vanuit de 4 basisrollen als gestaltcoach

Tijd voor teams
Coachen van groepen en teams vanuit de gestaltbenadering

Groepen en teams zijn fascinerend om te begeleiden. Zeker in deze tijden waar de druk om meer resultaten te bereiken steeds maar toe neemt. Kostenbesparing, reorganisaties, proces-optimalisaties worden doorgevoerd. Hierdoor komt ook het relationele proces binnen een team meer onder druk te staan. Gestalt kijkt naar teamcoaching als een manier om het contact tussen de teamleden te faciliteren.

Als teamcoach zijn we niet zozeer gefocust op de individuen, maar op de interactie tussen de groepsleden zodat het groepsproces meer  op de voorgrond komt in ieders bewustzijn. We leren onderliggende dynamieken en patronen onderzoeken, en ondersteunen. We lezen dus het proces van de groep a.d.h.v. het gedrag en de beleving van de groepsleden. Dat gedrag geeft ons informatie over hoe het gesteld is met de groep op relationeel vlak.

We oefenen in:

 • het maken van procesgerichte interventies
 • het versterken van het groepsbesef ( awareness)
 • het ondersteunen van een groep in zijn ontwikkeling naar meer vertrouwen
 • het werken met de dynamieken en patronen in de onderstroom

Dit alles draagt bij tot een betere kwaliteit van contact en interacties in het team, wat leidt tot een performantere organisatie.

Wat bieden wij?

Deze opleiding biedt je een diepgaande ervaring aan omtrent de evolutie van een groep. Door middel van afgestemde theoretische kaders en praktische handvaten integreer je jouw ervaring. Er wordt gewerkt met creatieve, systemische, verbindende, awareness-verhogende werkvormen.

Basisvragen waar we op inzoomen zijn:

 • Wat is jouw rol als teamcoach? 
 • Wat heeft het groepsproces nodig om verder te ontwikkelen? 
 • Wat moet ik daarvoor als teamcoach inzetten? 

Je leert  in dit opleidingstraject:

 • onderscheid maken tussen interveniëren op individueel niveau en op groepsniveau
 • uit je eigen awareness te selecteren wat passend is om in te brengen op dit moment in het groepsproces
 • hieraan taal geven om zo het team meer bewust te laten worden van zijn eigen interactiepatronen
 • interventies doen om de groep verder te laten evolueren

Doelgroep?

Deze opleiding richt zich naar iedereen die met groepen en teams werkt, zoals interne of externe trainers, coaches, HR-verantwoordelijken, consultants, change - en projectmanagers, groepstherapeuten, ...

Deze training is ook relevant voor leidinggevenden die zich willen versterken in het relationele aspect van het aansturen van hun team.

Praktisch

 • De opleiding bestaat uit 3 residentiële blokken van 2 dagen. Dit vormt één gehaal, de modules kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden.
 • Tussen ieder opleidingsblok komen de deelnemers samen in een huiswerkgroep.
 • Trainers zijn: Annemie Celis & Johan Bulckaert
 • Deze opleiding is aanvullend op: Hart van coaching, dat zich richt op het coachen van individuen | Groepsdynamica, dat zich verder verdiept in de fases van de groepsontwikkeling | Inspirerend leiding geven, dat alle facetten van leidinggeven belicht en niet enkel het coachend leiding geven. 

Modules

Wat is de gestaltvisie?

We benaderen de verschillende aspecten van het coachen vanuit de specifieke gestaltvisie. Vanuit deze visie zien we coaching als een proces. De vragen en doelstellingen van de coachee worden met zijn persoon verbonden. De belangrijkste instrumenten om tot verandering te komen zijn jijzelf als coach en de relatie tussen jou en de coachee. De gestaltvisie levert je specifieke vaardigheden en mogelijkheden om op een dieper niveau te werken. Fundamentele zingevingsvragen en moeilijke levensthema’s worden zo makkelijker bespreekbaar.

Dit leidt tot een duurzame verandering bij de coachee. Deze aanpak maakt van de coaching een vernieuwende en verrijkende ervaring, zowel voor de coach als voor de coachee. Een ervaring die je op heel wat plekken en in verschillende situaties kan toepassen.

Wie zijn wij?

IVC geeft training en opleiding aan individuen, groepen en organisaties. Wij werken in ons aanbod vanuit de gestaltvisie. Onze begeleiders hebben jaren ervaring en gaven deze al door aan Colruyt, Provincie Vlaams-Brabant, Stad Brugge, Stad en OCMW Kortrijk, Emmaüs, Belfius, DVC Zevenbergen, SVRZ, Heineken, Ons Tehuis Brabant, ...