« Terug naar overzicht

Groepsdynamica

Soms spelen irrationale factoren een rol in het functioneren van een team. Ook het groepsgebeuren op zich heeft een impact op het verloop van een project of traject. De groep heeft invloed op de relatie tussen de (bege)leider en de groepsleden en op de groepsleden onderling. Er is bovendien een wezenlijk verband tussen wat er intrapsychisch gebeurt bij een individu en wat er zich afspeelt in de groep. Voeling krijgen met al deze elementen, helpt je om de groepsontwikkeling in de hand te houden.

Wat heeft groepsdynamica jou te bieden?

  • Je krijgt zicht op de onderlinge relaties van groepsleden, op groepsprocessen en groepsontwikkeling.
  • Je leert omgaan met groepsdynamische processen en conflicten zodat je op een adequate wijze kan  tussenkomen.
  • Je ontdekt onderliggende en niet meteen zichtbare dynamieken bij groepen en verwerft vaardigheden om hierop in te spelen.
  • Je leert hoe je met je gedrag en communicatie een groep tot ontwikkeling kan brengen, hoe je comfort en veiligheid in de groep kan vergroten.
  • Je leert welke leidinggevende interventies vertrouwen en veiligheid in de groep beïnvloeden.

Groepsdynamica focust op:

  • groepsontwikkeling en groepsprocessen
  • inzien en hanteren van groepsfenomenen
  • omgaan met groepsconflicten
  • groepsthema's herkennen
  • gepaste groepsinterventies doen

Deze workshop richt zich naar mensen die werken met groepen: team- of werkgroepleiders, HRM-managers, directeurs, groepsbegeleiders, groepstherapeuten, ...