« Terug naar overzicht

Introductiedag systeemdenken voor gestalttherapeuten

Deze introductiedag is een mogelijk instap voor het jaartraject 'Systemische aanvulling ophet gestaltkader'.

Als gestalttherapeut hebben we veel zorg voor het emotionele welzijn van onze cliënten. We hebben een gamma aan handvaten die de cliënt helpen te focussen op diens innerlijke gewaarwording.

Daarnaast situeren we onze cliënten ook in het veld van hun gehele leven.

De systeemtheorie biedt aanvullende kaders die de gestalttherapie kunnen verrijken in het situeren van de cliënt in zijn omgeving:

  • Hoe begrijp ik de loyaliteit van mijn cliënt aan zijn familie, die uiterst destructief lijkt? Hoe ga ik hier als therapeut mee om?
  • Hoe beïnvloedt de werkomgeving van mijn cliënt zijn emotioneel welzijn, en hoe kan hij zich daar eventueel anders tegenover verhouden?
  • Hoe ga ik om met een bezorgde ouder of partner die opbelt?
  • Kan het zinnig zijn een partner of ouder uit te nodigen samen met mijn individuele cliënt, en hoe pak ik dit aan?
  • Kunnen de psychosomatische klachten van mijn cliënt begrepen worden vanuit sociale druk?
  • Hoe ga ik om met cliënten die geen emotionele taal spreken.
  • Hoe kan de therapie ertoe bijdragen dat mijn cliënt zich meer verbonden weet met de mensen uit zijn leefwereld?

Focus: Systeemtherapie met individuen. Deze dag is een kennismaking met het systeemdenken als aanvulling op het gestaltkader. Wie zich verder wil verdiepen, kan het jaartraject systeemdenken volgen.

Programma:

Introductie in het systeemtheoretisch denkkader, met casusvoorbeelden en korte oefeningen waarin je als cliënt de toepassing van deze theorie persoonlijk ervaart.

Casuïstiek vanuit cliëntcasussen van de deelnemers: hoe kan je als gestalttherapeut elementen uit het systemische denkkader toepassen in je therapeutisch handelen?

Voor wie:  gestalttherapeuten of therapeuten/coaches/begeleiders met kennis van of openheid voor een experiëntiële basishouding.

Door wie:   Isabelle Deryckere, klinisch psychologe, systeemtherapeute (Interactie Academie,1999), gestalttherapeute (IVC, 2013)

Isabelle is gezinstherapeut in PTC Rustenburg, heeft een zelfstandige praktijk als psychotherapeut en is praktijkassistent Systeemtherapie in de Masteropleiding Psychologie, UGent.