« Terug naar overzicht

Leidinggevende vaardigheden en positionering

Inspirerende leiders geven leiding aan zichzelf en hun omgeving.

Ze zijn in contact met hun eigen kwaliteiten en kunnen die ook in moeilijke werksituaties, optimaal gebruiken. Ze kunnen omgaan met hun beperkingen en het ‘niet weten’. Ze hebben de vaardigheid om met onduidelijkheid en onzekerheid om te gaan en kunnen ambigue situaties hanteren.

Inspirerende leiders geven leiding vanuit hun waarden, behoeften, drijfveren en eigen visie: ‘Wat wil ik bijdragen aan mijn omgeving?’.

Ze staan in contact met zichzelf en met hun organisatie, teams en medewerkers.

Inspirerende leiders herkent u aan hun gedrevenheid, hun innerlijke kracht, hun aandacht voor hun eigen ontwikkeling en leren en hun sterke focus. Authenticiteit is de sleutel om bezield in je rol als leidinggevende te staan. Authenticiteit geeft je de autoriteit om te leiden.

Voor wie?

  • Je ervaart leidinggeven als een vak apart en wil als leider leren correct met jezelf, je medewerkers, team en organisatie om te gaan.
  • Je werkt nu vanuit intuïtie en je voelt een nood aan bijkomende denkkaders omtrent een correcte positionering als leidinggevende.
  • Je zoekt hoe je je eigenheid als leidinggevende kan integreren tot inspirerend leiderschap.

In dit leiderschaptraject bieden wij kaders en handvaten om je leidinggeven af te toetsen en zo jezelf verder te ontplooien als leider. We oefenen met de nodige vaardigheden. Er is tijd om te werken met eigen cases.

Praktisch:

De modules vormen samen één geheel, maar kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden. Het is wel noodzakelijk om module 1 gevolgd te hebben om module 3 en/of 4 te kunnen volgen.