« Terug naar overzicht

Loopbaan- en organisatieopstellingen

Een opstelling is een krachtige en integere methode om inzicht te krijgen in de (onderliggende en onbewuste) dynamieken die jouw professionele leven beïnvloeden. Dit kan zowel te maken hebben met je persoonlijke achtergrond als met het systeem van je organisatie. Organisaties zijn complexe levende systemen die een eigenheid hebben: een geschiedenis, een cultuur, een organogram, een taak, een doel, klanten, een product.

In de loop van de jaren ontwikkelen zich diverse patronen in organisaties, waarvan sommige zichtbaar zijn en aan de oppervlakte liggen, maar andere moeilijk ‘vast te pakken’ en alleen maar merkbaar aan de symptomen, vb de samenwerking loopt stroef, moeilijke communicatie, demotivatie, werkverzuim, de juiste man geraakt niet op de juiste plaats.

Opstellingen laten je nieuwe oplossingen ontdekken en laten zien hoe hieraan gewerkt kan worden. Hoe kan jij of je organisatie terug dynamisch worden en comfort vinden? Welke keuze past hierbij? Wat zijn versterkende of remmende krachten en waarom? Het op een diep niveau verkennen en ervaren van wat er speelt, geeft ruimte voor acceptatie en vernieuwde koersbepaling.

Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen:

 • De volgende stap in jouw loopbaan:
  Je denkt aan een carrièreswitch, twijfelt over een mogelijke bevordering, weet niet wat je eigenlijk écht wilt in je werk. Of je wilt wat anders maar je durft niet, je twijfelt erover om zelfstandige te worden, je wilt een dreigende burn-out voorkomen of herneemt je loopbaan na een burn-out, …
 • Jouw plek in de organisatie: waar sta ik nu, welke plaats neem ik in de organisatie en hoe kan ik me verder ontwikkelen?
 • Hardnekkige problemen, die ondanks veel inspanning of goedbedoelde adviezen van externen toch blijven spelen in je organisatie:
  Wat zijn de dieperliggende oorzaken, welke trauma’s in de geschiedenis van de organisatie spelen evt. nog een rol? Hoe geraken we hieruit?
 • Change en verandertrajecten:
  vb. bij fusies, bezuinigingen, reorganisaties: hoe krijgen we iedereen mee in de verandering, welk effecten hebben de geplande veranderingen op de organisatie, waar dienen we rekening mee te houden, hoe omgaan met weerstand?
 • Als instrument bij beleidsontwikkeling:
  wat is de kans van slagen van verschillende beleidsopties?

Voor wie?

Iedereen die een professionele vraag door middel van een opstelling wil onderzoeken, hetzij over zijn loopbaan, hetzij over zijn organisatie of netwerk van organisaties.

Een organisatieopstelling kan ook in-company gebeuren.