« Terug naar overzicht

Mindful burnout? Het kan

De definitie van mindfulness is dan ook: Intentioneel aandacht geven aan dat wat er is, op een milde, niet oordelende wijze.”

Meestal gaan we in het gevecht met de vermoeidheid: “Ik wil helemaal niet moe zijn!” of “Die vervelende vermoeidheid, wanneer ga ik er nu eens vanaf zijn!”. Zeker bij mensen met burnout, want dat zijn vaak heel vurige mensen die willen dat het vooruit gaat. Maar burnout heb je nu eenmaal niet in de hand. Je kan het niet sneller doen “genezen” door dat zo te willen. Vaak is het verzet tegen de “ziekte” nog een extra probleem erbij. Moet je je er dan gewoon bij neerleggen? Natuurlijk niet. Met mindfulness gaan we ruimte leren geven aan datgene wat er al is, gewoon OMDAT het er al is. In dit geval dus: burnout. En dat op een milde vriendelijke en niet-oordelende wijze. Gemakkelijk gezegd, maar om dit te kunnen, moeten we toch wat oefenen met vallen en opstaan.

Het herstelproces na burnout is iets wat we niet kunnen forceren. Daarom is deze cursus dusdanig opgebouwd zodat het het natuurlijke herstelproces van burnout maximale ruimte geeft en de mindfulnessoefeningen spelen hierop in. In de eerste plaats gaan we leren om rust te nemen en te vertragen. Naast de gewone mindfulnessoefeningen zoals in de mindfulness 8-wekentraining gaan we ook iets dieper in op hoe we ons kunnen ontspannen.

Het gewone 8-weken mindfulnesstrainingsprogramma is ondertussen alom bekend en heeft zijn diensten reeds bewezen. Het bestaat uit een cursus van 8 weken waarbij de deelnemers 2.5uur per week samenkomen en dagelijks op zichzelf thuis oefenen. Het is gebaseerd op enerzijds de westerse psychologie en anderzijds oosterse meditatie-technieken. Maar eerder dan dat het een zweverige bedoening zou zijn, leren we net volop in het hier en nu aanwezig te zijn en heeft het programma al meermaals zijn effectiviteit bewezen in decennia van wetenschappelijk onderzoek.

In de cursus “mindful burnout” gaan we aan de slag met de mindfulness-oefeningenn maar de oefeningen werden aangepast aan de beperkingen en mogelijkheden die burnout bij mensen teweeg brengt. We starten dus met een aantal verkorte mindfulness-oefeningen. En dit net omdat mensen met burnout het soms moeilijk hebben om zich voor langere tijd te concentreren.  Tijdens deze oefeningen leer je om volledig aanwezig te zijn bij datgene wat je doet, eerder dan het wijdverspreide multitasken. Hierdoor ga je vertragen, leren je geest werkelijk tot rust te brengen en versterk je op lange termijn ook je concentratievermogen en helderheid van geest. Zaken die bij burnout wel eens wat moeilijker verlopen.

De cursus werd ook aangevuld met uitleg over wat burnout nu precies is en hoe het genezingsproces eruit ziet. We gaan dieper in op welke ervaringen er typsich gepaard gaan met de tijdelijke toestand van burnout. Bvb symptomen zoals vermoeidheid, zichzelf sociaal afzonderen, moeite hebben met concentratie en geheugen, ... Tevens gaan we met de mensen samen op zoek naar welke factoren en dynamieken hebben bijgedragen tot hun burnout. Hierbij nemen we zowel factoren op het werk onder de loep, alsook de waarden en normen van de personen zelf en andere zaken.

Burnout wordt hier ook benut als opportuniteit om iets uit te leren of zaken bij jezelf te (her)ontdekken. Zo gaan we op zoek naar voedende activiteiten en je persoonlijke energie-gevers, je wortels, je inspiratiebronnen, ... We leren hoe we onze eigen signalen kunnen herkennen als we over onze grenzen gaan en hoe we kunnen luisteren naar deze grens en “nee” kunnen zeggen. We leren beter gewaar te worden van onze stress. We leren ook onze negatieve gedachten sneller op te merken, alvorens ze ons in de dieperik kunnen sleuren. Op die manier voorkom je dat je burnout evolueert tot een depressie. We leren ook hoe we anders kunnen omgaan met gevoelens en hoe we onze stemming kunnen beïnvloeden. We leren om keuzes te maken, eerder dan te functioneren op automatische piloot en om prioriteiten te stellen over wat we nu echt belangrijk vinden in ons leven, eerder dan geleefd te worden.

Via de cursus “mindful burnout” leer je niet alleen hoe je je burnout beter kan doorstaan of te bovenkomen. Je leert je burnout te benutten als werkelijk leerproces, waarin je bewuster in je leven en in je werk staat en terug voldoening kan halen uit je taken en toch ook voldoende tijd te nemen voor de dingen waaruit je energie haalt. De cursus helpt je dus niet alleen bij je herstelproces, maar is tevens een methode tot herbronning. “Nooit meer dezelfde na burnout”, wordt soms gezegd en wij hopen met deze cursus daar een steentje toe bij te dragen, in de positieve zin!

Deze cursus kwam tot stand in samenwerking met Annelies De Zaeytijd,mindfulnesstrainer en medewerker Itam.