« Terug naar overzicht

Nascholingstraject Module 7: Let's talk about sex!

‘Vanuit de invalshoek van de gestalttherapie heeft de mens in principe in de meest ruime zin een erotische relatie met de wereld. En als hij zich niet meer op een erotische wijze tot de wereld kan verhouden lijdt hij en heeft hij hulp nodig om zijn erotische relatie met de wereld terug te vinden en die weer te gaan beleven.’ (Frank-M. Staemmler).

Seksualiteit is iets dynamisch en vormt zich in de ontmoeting met de ander. Tijdens deze twee intieme dagen word je uitgedaagd stil te staan bij je eigen seksualiteit en de erotische dimensie van relaties. Aan hand van oefeningen en in wisselwerking met de groep verwerf je inzicht in het fenomeen seksualiteit. Ik wil je verleiden dit inzicht aan te wenden in de therapeutische praktijk om zo cliënten te ondersteunen in hun erotische wijze van in-relatie-zijn met de wereld.