« Terug naar overzicht

Perspectieven binnen de kansarmoede: herstel op de contcatgrens

Tijdens deze 2 dagen zoomen we in op de verschillende brillen die we kunnen opzetten als we naar kansarmoede kijken.
De bril die we dragen kleurt vanzelfsprekend ook wat we zien en dus hoe we verder handelen. Het individuele perspectief leidt ons naar wat er speelt bij de mens die voor ons zit.
Daarnaast kunnen we ook kijken wat er in de wisselwerking gebeurt en hoe we situaties co-creëren.

Vanuit de gestaltbenadering zijn we ook geïnteresseerd in de bredere context en hoe alles wat er daarin gebeurt invloed heeft. Als hulpverlener, leerkracht, therapeut, begeleider, … is het interessant om deze verschillende brillen naar gelang de context op en af te kunnen zetten.

Op de tweede dag zetten we een ‘traumabril’ op om te kijken naar kansarmoede en gaan we verder aan de slag met concrete situaties en casussen waarin we oefenen om te kijken op manieren die we minder gewoon zijn.