« Terug naar overzicht

Psychodrama vanuit de gestaltvisie

Psychodrama, een therapeutische methode ontwikkeld door Jacob Moreno (1892-1974), laat ons toe om reële situaties, herinneringen, fantasieën en dromengevoeld te doorleven door uitbeelding van deze situaties.

Psychodrama kan ook ingezet worden als intervisiemethode voor teams. We bereiken zo therapeutische resultaten door het in actie brengen van wat er in het veld aanwezig is. Het is een methode waarin op elk moment de ganse groep actief betrokken wordt, support biedt maar tegelijk ook individueel verdiepend werkt.

Door deze methode te benaderen vanuit een gestaltperspectief, verhogen we de awareness of de felt sense op een verdiepende wijze eigen aan de gestalttherapie. Vanuit deze verdieping ontstaan in het psychodrama nieuwe figuren, die soms op andere wijze moeilijker concreet worden. Psychodrama laat toe dat het abstracte concreet wordt en tegelijk het concrete een diepere betekenis krijgt.

In deze driedaagse ervaar je psychodrama als methode vanuit de gestaltvisie, en leer je de eerste stapjes om zelf psychodrama te integreren in je praktijk of als intervisiemethode. Je krijgt ook de theoretische inzichten rond de rollen van director en co-director, de fases van de methode, en de gestalttheoretische invalshoek die we in psychodrama kunnen integreren.