« Terug naar overzicht

Zoektocht naar de graal

Heel wat mensen gaan op reis naar Groot-Brittannië, Bretagne of Santiago de Compostela. Op zoek naar zingeving bevragen zij onze Keltische en Christelijke wortels. Wij gaan ook op reis, op zoektocht naar de Graal, symbool voor het wezenlijke in ons leven. Onze leidraad is het mythische verhaal van ‘Parzival’ dat zijn oorsprong heeft in de Keltische en de Christelijke bronnen uit onze cultuur. De Graalsage behoort tot de geestelijke schatten van de mensheid. Ze boeit steeds weer en raakt de diepste lagen van onze psyche.

Het model dat wij aanbieden, werkt zo:

 • het vertrekt bij je oorsprongsgezin en doorloopt, vooral op een symbolische manier, je ontwikkeling van kind via de puberteit naar de volwassenheid.
 • het bereidt je voor en geeft je middelen om nieuwe wegen in te slaan.
 • het initieert je in een vreemd zijnsgebied, je eigen onbekende wereld.
 • het biedt je de mogelijkheden tot heelwording, tot het ontdekken van nieuwe perspectieven en van je eigen creatieve mogelijkheden.
 • het zoeken zelf maakt dat je anders naar huis terugkeert.

Werkwijze:
Het is een groepsreis waarin zowel het individu, het tweetal, de kleine en de grote groep hun kansen krijgen. Elk onderdeel van deze tocht start met aangepaste muziek en wordt gevolgd door een stuk uit het Parzivalverhaal. Het accent valt vooral op symbolen en rituelen. We werken met afwisselende vormen: zintuiglijke ervaring, geleide fantasie, uitschrijven van ervaringen, drama, spel, dans, ritueel, tekenen en/of schilderen, uitwisselen van ervaringen.

Aan de deelnemers zal gevraagd worden een willekeurige voorraad verkleedkledij,schmink, accessoires, mee te brengen.

Verloop van de zoektocht naar de Graal:

Verwelkoming, kennismaking en schikkingen voor de tocht.

Het vertrek:

 1. de roeping van Parzival
 2. Parzival vertrekt
 3. de kwaliteiten van Parzival
 4. de ontmoeting met Condwiramur
 5. het heldenfeest

De inwijding:

 1. ervaring van de heilige wonde
 2. ontmoeting met de heks Kundry
 3. de dans van de demonen

Hergeboorte en integratie:

 1. de innerlijke tocht:Parzival en Gawain
 2. het Graalritueel

De Terugkeer:

 1. afscheid
 2. thuiskomst