Edward Burvenich (Impacta)

Edward Burvenich (Impacta)

De opleiding " Het hart van coaching" betekende voor mij een professionele ommezwaai. Ik beëindigde mijn carrière als advocaat en startte mijn eigen coachingspraktijk "Impacta" te Gent op.

De opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen doordat de nadruk wordt gelegd op "ontwikkeling en groei" en niet zozeer op het behalen van "doelen". Die nadruk op ontwikkeling en groei vind je zowel terug in de wijze waarop de trainers met jou als cursist omgaan, als in de wijze waarop je ook zelf leert te coachen of je coachingstechnieken leert bij te schaven.

Edward Burvenich

Impacta

Edward Burvenich
Impacta