Masterclass: Angst-en paniekervaringen - Maya van Zelst

Masterclass: Angst-en paniekervaringen - Maya van Zelst

De masterclass ‘Angst-en paniekervaringen’ is een aanrader!

Vanuit een grondige theoretische onderbouw werd een duidelijk kader aangeboden dat richting geeft aan het therapeutische handelen. Er was voldoende ruimte voor oefenen waardoor de theorie kan beklijven.
De handvaten die werden meegegeven werken angstverlagend voor de cliënt maar ook voor de therapeut. Ze bieden ondersteuning bij het omgaan met de angst en paniekervaringen van de cliënten. 

I. Schotte & E. Coussement (deelnemers maart 2018)