DVC Zevenbergen

DVC Zevenbergen

Sinds 1999 doet Zevenbergen – een dienstverleningscentrum voor personen met een ernstige of diepe verstandelijke handicap – beroep op het IVC voor de vorming en training van het pedagogisch middenkader en de hoofden van leefgroepen en diensten.

Het IVC verleent daarvoor volgende diensten:

Er wordt jaarlijks een driedaagse workshop gehouden over leidinggeven aan een groep van een veertigtal stafleden en hoofden, verdeeld over verschillende functionele groepen. Het concrete thema wordt telkens in overleg afgestemd op de actuele noden. Nieuwe hoofden krijgen een tweedaagse initiatie over de basis van het leidinggeven. Deze tweedaagse wordt jaarlijks gehouden.

Bij ernstige samenwerkingsproblemen in teams kan het IVC ingeschakeld worden voor een supervisiegesprek met de betrokken stafmedewerker(s).

Jaarlijks houdt het IVC een supervisiedag voor de intervisiegroepen van hoofdopvoeders.

Er zijn een aantal vormingsdagen gehouden voor stafleden van de pedagogische en de medische dienst over het contextueel denken ten aanzien van de samenwerking met ouders en familie van de opgenomen cliënten.

In de loop van onze samenwerking die nu reeds meer dan tien jaar loopt, is het IVC een vaste partner geworden op het vlak van vorming en training van het leidinggevend kader. Zevenbergen kiest voor hun ervaringsgerichte benadering: deze aanpak leidt tot leerervaringen die sterk beklijven en medewerkers dichter bij elkaar brengt. Het IVC probeert telkens opnieuw om hun aanbod nauw af te stemmen op de noden van Zevenbergen doorheen een dialoog met directie en medewerkers.

Dank zij deze jarenlange samenwerking, kent het IVC onze organisatie door en door en zijn zij in staat om de vorming proactief te richten op de pijnpunten van de organisatie en op de mogelijkheden om vooruitgang te boeken. Zij zijn ons ‘huis van vertrouwen’.

Deze volgehouden vormingen en trainingen dragen bij tot de ontwikkeling van de leidinggevende competenties van onze medewerkers. Bovendien deelt heel de organisatie eenzelfde theoretische visie op leidinggeven en hanteert iedereen hetzelfde begrippenkader. Deze eenheid van visie draagt bij tot de slagkracht en de competentie van heel de organisatie. De organisatie is gegroeid doorheen deze samenwerking.