OCMW Gent

OCMW Gent

De samenwerking tussen het IVC en OCMW Gent loopt reeds sinds een geruime periode rond de vorming ‘Omgaan met agressieve klanten’. Deze samenwerking verloopt vlot mede door de soepele instelling van het IVC qua actuele tendensen rond het thema agressie

Zowel een vlotte als zakelijke benadering van alle aspecten van de vorming (financieel, wettelijke opdrachten wetgeving aanbestedingen, opleidingsdagen enz.) maakt het IVC tot een bijzondere samenwerkingspartner.

Sinds de opstart van de opleiding ’Omgaan met agressieve klanten’ is er een interne Werkgroep Agressie opgestart en is er eveneens een intern agressieprotocol tot stand gekomen (coördinatie Dienst Veiligheid & Preventie). Deze vormen sindsdien de basis voor de lopende vormingssessies binnen het OCMW Gent.

Luc Blankaert
Vormingsconsulent AMD, Vorming en Loopbaanbegeleiding
OCMW Gent