Stad Brugge

Stad Brugge

De kracht van IVC zit voor mij vooral in de door hen ontwikkelde visie op mens en organisatie vanuit de gestaltbenadering. Dit geeft de kans om werksituaties ruimer te bekijken dan ze soms lijken en op die manier groei mogelijk te maken. In een recente evaluatie van een teambegeleiding door IVC stelde ik dit opnieuw vast. De medewerkers waren tot diepgaande inzichten gekomen en konden ook op een mooie manier naar elkaars kwaliteiten en valkuilen kijken. Zonder de begeleiding van IVC zou dit moeilijk zo niet onmogelijk geweest zijn.

Koen Bertrem
HR-coördinator
Stad Brugge