VRT

VRT

Momenteel verzorgt IVC voor ons de opleiding ‘Leidinggeven voor regisseurs’.

Regisseurs leiden een ploeg op basis van inhoudelijke expertise en niet vanuit de hiërarchische lijn. In deze opleiding leren ze hoe ze vanuit deze rol de focus kunnen leggen op de relationele component van de samenwerking

We merken dat IVC zowel bij het voortraject, het traject zelf, als het natraject betrokken is. De trainer staat open om van gedachten te wisselen over de inhoud van de opleiding en deze af te stemmen op de specifieke behoefte van de organisatie en de werkcontext van de doelgroep. Er zou eventueel nog iets meer rond voorbeelden uit de praktijk gewerkt kunnen worden, zodat de theorie nog beter aansluit bij de leefwereld van de regisseurs.

Bovendien merken we dat IVC een persoonlijke aanpak heeft, met veel aandacht voor alle personen die deelnemen aan de opleiding. Deelnemers worden gestimuleerd om het geleerde te verankeren, en om te zetten in de praktijk.

Tijdens een gedeelte van de opleiding wordt er met een acteur gewerkt, om het geleerde te oefenen. Dit gedeelte wordt als erg leerrijk ervaren door de deelnemers, en we hebben het gevoel dat de interactie tussen de acteur en de trainer zeer goed verloopt en een extra impuls aan de opleiding geeft.

De expertise en ervaring van het IVC op vlak van communicatieve en relationele vaardigheden, is een belangrijke meerwaarde voor ons. Het IVC heeft veel aandacht voor de individuele behoeften van de deelnemers, en tracht steeds een veilige leeromgeving te creëren. In combinatie met hun praktijkgerichte aanpak leidt dit tot een goede verankering van het geleerde.

We horen van deelnemers dat ze het erg inspirerend en boeiend vinden om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. Door in contact te komen met personen met soortgelijke vragen en bekommernissen, leren ze veel van mekaar en kunnen ze bepaalde situaties beter relativeren. De opleiding geeft hen de kans om even van op afstand naar de dagelijkse realiteit te kijken, en problemen/vragen in perspectief te zien.

An Dezeure
opleidingscoördinator persoonlijke ontwikkeling
VRT